2001' den Beri Hizmetinizdeyiz

Tasarım Ve Etüt
Tasarım Ve Etüt

Tasarım müellifinin önerdiği (mimari grup) veya İşveren tarafından onaylanan konsept projenin giydirme cephelerinin, işlevsellik, yapı fiziğ...

Proje Ve Detay
Proje Ve Detay

Konsept projelendirme çalışması, ve malzeme maliyetlerine göre iyileştirmenin Mimari gruba ve İşverene bildirilmesi. İhaleye baz olan cephe k...

İhale Ve Teknik Şartname
İhale Ve Teknik Şartname

İhale Dökümanlarının Hazırlanması
Detay ve etüd çalışmaları esas alınarak teknik şartname oluşturulmasını kapsar. Teknik şar...

Metraj Çalışmaları
Metraj Çalışmaları

Mimari grup tarafından hazırlanan metrajların incelenerek düzenlenmesi, mimari grup, işveren ve danışman tarafından BOQ listesinin oluşturulm...

Uygulama Projeleri Ve Kontrollük
Uygulama Projeleri Ve Kontrollük

Uygulama firmalarının teknik şartnameye uygun çözümlerin olup olmadığının kontrolü, çözüm önerileriyle yönlendirilmelerin yapılması....

Mock-Up Ve Test Aşaması
Mock-Up Ve Test Aşaması

Her sistem her bina için kullanılmayabilir. Sistemin binaya uygunluğunu, çözümlerinin doğruluğunu test merkezinde gerekli denetimlerin ya...

Montaj Yönetim Kontrolü
Montaj Yönetim Kontrolü

Proje kadar, saha uygulamaları için doğru ve kaliteli yapıldığının ifade edildiği en önemli bölümdür.

  • Montaj öncesinde her sistem...