Tasarım Ve Etüt

Tasarım Ve Etüt

Tasarım müellifinin önerdiği (mimari grup) veya İşveren tarafından onaylanan konsept projenin giydirme cephelerinin, işlevsellik, yapı fiziği, cephe tekniği, rüzgar yükü ve mühendislik ekonomisi kriterlerine uygun olarak sistemin belirlenmesi. Bu kriterler üzerinden binaya etki eden diğer hesaplarda ( Cam statik, ısı değerleri v.b. ) koordinasyonu sağlamak. Seçilecek malzemelerde sürdürülebilirlik, enerji kaynak kullanımı, çevre koruma etkisi ve Yeşil bina sertifikalarına (LEED, BREAM, vb.) uyumunu sağlanması. Uygulamada ve maliyete dayalı alternatif çözümlerle birim fiyat maliyet karşılaştırmalarının hazırlanmasını kapsar.
(Cephe taşıyıcılığı haricindeki çelik konstrüksiyon, çatı çelik konstrüksiyon, betonarme v.b ana taşıyıcı konstrüksiyon hesaplamaları ve belirlenmesi kapsam dışıdır.) Bu aşamadaki çalışmalar mimari projelere yön vererek, cephe tasarımının optimize edilmesi, planlama ve cephe performansını arttıran bütçelerin oluşmasını sağlamaktır. Bu süreci içersinde, binanın tasarımında çalışan statik, mekanik, mimari gruplarla koordineli çalışma ortamı yaratılacağı kabul edilmiştir. Bu çalışmanın sonunda tüm bilgiler ve malzeme seçimlerini aktaran Cephe Tasarım Raporu sunulacaktır.

Neden Karakalem

Büyük Bir İş Tutumu İle 100 Projeye İmza Attık.

  • Müşterilerle yapılan toplantıları düzenlemek.
  • En iyi şekilde iletişim kurmak
  • Eğitim ve seminerlere katılmak
  • Yenilikleri takip etmek
  • Cephe malzemelerinin gelişimini izlemek
  • Estetik ve ekonomik tasarımlar oluşturmak.
  • Müşterilerimizle olan diyalogumuz güveni.
  • Uzun vadeli birliktelikler kurulmasını sağlamak.