Blog Yazıları

image

Baskı Profilli Sistemlerin Analizi

Üreticileri, ürettikleri sistemlerin serilerinde kullandıkları Profillere sistem profili adını vermektedir. Sistem profili deyimi; teknik, ekonomik, estetik, fonksiyonellik gereklerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş seriler için kullanılır. Örneğin; bir pencerenin imalatına gi...


TÜmünü Gör


image

Giydirme Cephe Bileșenleri

Giydirme cephelerin esas maddesini olușturan camın yapı strüktürü tarafından tașınması için doğramaya, montaj aksamına ve yardımcı montaj malzemelerine gereksinim vardır. Camın doğrama ile ilișkisi ve tașınma biçimi giydirme cephenin türünü de belirlemektedir....


TÜmünü Gör


image

Cephe Tipleri

Geçen sayıda yazdığımız cephe sistemlerinin devamı olarak bu sayıda cephe tiplerinden bahsedeceğiz.

Silikon Cephe
Silikon Cephe Sistemi dıșarıdan bakıldığında bütün bir cam görüntüsü sergiler. Alüminyum düșey ve yatay tașıyıcı profillerle alt konstrüksiyon olușt...


TÜmünü Gör