Baskı Profilli Sistemlerin Analizi

Baskı Profilli Sistemlerin Analizi

Üreticileri, ürettikleri sistemlerin serilerinde kullandıkları Profillere sistem profili adını vermektedir. Sistem profili deyimi; teknik, ekonomik, estetik, fonksiyonellik gereklerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş seriler için kullanılır. Örneğin; bir pencerenin imalatına girecek tüm elemanların, en ince detayına kadar belirlenmesi ve ret ilmesi ile oluşan serilerdir. Sistem profilleri kullanılarak oluşturulacak doğramalarda, kaliteden başlayarak zamanlamaya kadar pek çok sorun çözülmüş olacaktır. Bu nedenle profil seçiminde, sorunsuz bir doğrama oluşturmak için sistem profilleri ve aksesuarları tercih edilmelidir.Alüminyumun ısı geçirgenliği çok yüksektir, bu nedenle de uzun yıllar konutlarda kullanımı mümkün olamamıştır. Enerji tasarrufunun günümüzde çok çok önemli bir konu haline gelmesi, alüminyum profillerin ısı yalıtımda olacak üretilmelerini de sağlamıştır. Alüminyum profillerde kullanılan ısı bariyerleriyle, ısı geçirgenliği ahşap doğramalar seviyesine inmiştir.
Alüminyum Pencere Kasa Profilleri
Alüminyum doğrama pencerelerin taşıyıcı profili olarak adlandırılan kasa profilleri, gerekli mukavemetleri karşılayarak ve fonksiyonlarını yerine getirecek kesit kalınlığında seçilmelidir. Bu profiller vidalamaya maruz kalacaklarından, en az 2 mm kesit kalınlığında olmaları gerekir. Pencere kasa profilleri, kullanılacak yerin özelliğine göre, normal veya ısı yalıtımlı sistem serilerden seçilebilir.
Alüminyum Pencere Kanat Profilleri
Alüminyum doğrama pencerelerin kanat profilleri, gerekli mukavemetli karşılayacak ve fonksiyonlarını yerine getirecek kesit kalınlığında seçilmelidir. Bu profiller vidalamaya maruz kalacaklarından, en az 2 mm kesit kalınlığında olmaları gerekir. Pencere kanat profilleri, kullanılacak yerin özelliğine göre, normal veya ısı yalıtımlı sistem serilerden seçilebilir.
Alüminyum Pencere Cam Çıtası Profilleri
Alüminyum doğrama cam çıtası profilleri; kasa, kanat veya orta kayıt profillerinde bulunan tırnaklara takılması suretiyle, camın doğramaya sabitlenmesinde kullanılır. Cam çıtası profilleri sistem serisi içindeki cam çıtalarında, camın kalınlığına uyuyun olanı seçilerek kullanılmalıdır.
Alüminyum Pencere Ortak Kayıt Profilleri
Alüminyum doğrama orta kayıt profilleri, kasa veya kanat üzerinde herhangi bir bölüntü yapılmak istenildiğinden kullanılan profillerdir. Bu profiller vidalamaya maruz kalacaklarından, en az 2 mm kesit kalınlığında olmaları gerekir. Pencere orta kayıt profilleri, kullanılacak yerin özelliğine göre, normal veya ısı yalıtımlı sistem serilerden seçilebilir.
Alüminyum Doğrama Pencerelere Kesim Planı Hazırlanmai
Alüminyum doğrama pencerelerin imalatının gerçekleştirilmesi için, kullanılacak sistem profillerinin seçilmesinden sonra bu profillerin hangi ölçülerde kesileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Alüminyum profillerin hassas ölçülere sahip olmaları ve hassas ölçüler içerisinde çalışmaları nedeniyle doğru bir kesim planı ile hatasız ölçüye sahip doğrama imalatı yapmak mümkün olmaktadırGünümüz teknolojisinde kesim ölçülerinin belirlenmesinde, bilgisayar ortamında da yararlanılmaktadır. Doğramanın yapılacağı boşluk ölçüsünün, bilgisayar programına girilmesi ve kullanılacak profilin seçilmesi ile birlikte, doğramaya ait tüm profillerin kesim ölçüleri program tarafından belirlenebilmektedir. Alınan bu veriler sayesinde, CNC alüminyum işleme tezgâhlarında, her türlü kesim, delik, kanal vb. işlemler tek aşamada yapılabilmektedir. Her atölye ortamında bu tip program ve makineler bulunamayabilir, bu durumda alüminyum doğramacısı, kesim ölçülerini kendisi belirlemek durumundadırAlüminyum profilleri kesit ölçüleri yardımı ile de kesim planı çıkarılabilir. Alüminyum profil üreticisi firmaların ürün kataloglarında seçilen sistem profillerinin, kesit ölçüleri bu kataloglarda yer almaktadır. Profil kesit ölçülerinin ve sistemin gerektirdiği durumlar göz önüne alınarak kesim planı hazırlanırKesim planın hazırlanmasında önce doğramanın takılacağı boşluğun ölçüsünün doğru bir şekilde alınması gerekmektedir. Yatay ve düşey ölçüler tek bir yerde alınmamalı, farklı noktalardan da alınacak ölçülerle boşluk ölçüsü belirlenmelidir. Boşluğun köşelerinden çapraz ölçü alınarak gönye kontrolü de yapılmalıdır. Boşluktan daha büyük üretilmiş bir doğrama, bu boşluğa giremeyeceği için sorun yaşanır ve aynı şekilde daha küçük alması durumunda ise, oluşan boşlukları kapatmak yine sorun olmaktadır. Bu nedenle, doğramanın boşluğa montajının, sorunsuz olarak gerçekleşebilmesi için tüm ölçülerin doğru bir şekilde alınmış olmaları bir zorunluluktur.Doğramanın yapılacağı ölçünün belirlenmesinden sonra, profillerin kesim ölçüsü belirlenir. Kasa, kanat ve orta kayıt profilleri için seçilen alüminyum profiller kesim için hazırlanır. Cam çıtası profilleri de, bu kesim planı içerisinde yer almalıdır ancak ölçüsünün bulunmasında zorluk yaşıyorsanız, doğrama oluşturulduktan sonra da doğrama üzerinden ölçü alarak kesimini gerçekleştirebilirsiniz.