Giydirme Cephe Bileșenleri

Giydirme Cephe Bileșenleri

Giydirme cephelerin esas maddesini olușturan camın yapı strüktürü tarafından tașınması için doğramaya, montaj aksamına ve yardımcı montaj malzemelerine gereksinim vardır. Camın doğrama ile ilișkisi ve tașınma biçimi giydirme cephenin türünü de belirlemektedir.
Ana Profil
İșlevi; cephe düzleminde bulunan cam ve dolgu birimlerinin ağırlıklarından doğan düșey yükleri ve bunları etkileyen yatay yükleri tașıyarak fazla ötelenmelerini engellemektir. Ana profil, düșey ve yatay konumlarda olmakta ve çoğunlukla cephe düzleminin iç tarafında yer almaktadır. Cam ve dolgu birimlerinin iç yüzey kenarları bu profil ile dıștaki baskı profili arasında sıkıștırılır.
Dıș Ve İç Contalar
Bu bileșenler, dıș ortamdan iç ortama iki dolgu birimi arasından su ve hava sızıntısını önlemenin yanında birimlerin metal profillerle yan yana getirilmesine olanak tanırlar. Dıș ve iç contaların her biri ayrı olabileceği gibi dıș-dıș, dıș-iç veya iç-iç șeklinde birleștirilmiș olarak da tasarlanabilir. Baskı profilli sistemlerde dıș contalar bu profilin iç yüzünde bulunmakta ve dolgu birimini sıkıștırmaktadır. İç contalar da aynı șekilde ana profil üzerine yerleștirilmektedir. Dıș contalar çoğunlukla birleșimin simetri aksı üzerindedir. Bu konumdakilerde iki çözümle karșılașılmaktadır. İlkinde dıș conta tek veya iki bileșenli olarak iki dolgu birimi arasında bir tıkaç gibi sıkıștırılmaktadır. İkinci çözümde ise dıș conta ek profil ile ana profil arasında kalmaktadır.
Çift Cam Birimi
Bu birimin yeterli fiziksel çevre kontrolü sağlamanın yanında rüzgâr ve darbe yüklerine karșı da yeterli mekanik dayanım göstermesi beklenir. Söz konusu birim cephe tașıyıcı ızgarasının dikme ve kayıtları arasına yerleștirilir. Çubuk sistemlerde birim ızgaraya doğrudan yerleștirilirken, panel sistemlerde cam birimi çerçeve ile fabrikada birleștirilir ve yapı tașıyıcı ızgarası üzerinde bu çerçeveler yan yana getirilir.
Isı Kesici
Cam ve dolgu birimleri arasındaki birleșimde çoğunlukla metal birleșenler kullanılır. Isı kesici, bu birleșimin dıș ve iç bölümlerini birbirinden ayırarak iç ortamdan dıș ortama doğru olan ısı iletimini azaltır. Baskı profilli sistemlerde ısı kesici iç taraftaki 44 ana profilin dıșa doğru olan çıkıntısı ile dıș taraftaki baskı profilini birleștirir. Strüktürel Silikonlu (tașıyıcı macunlu) sistemlerde ise ısı kesici çoğunlukla dıș ek profil ile iç ek profil arasında bulunmaktadır. Isı kesiciler, ince iki lamadan olușabildiği gibi, içi dolu veya boș bir profil de olabilmektedir. Bazı çözümlerde ayrıca bir ısı kesici bulunmamakta, bu ișlev iç contalar tarafından üstlenilmektedir.
Baskı Profili
Bu bileșen cam veya dolgu birimini iç taraftaki ızgara bileșenine doğru bastırarak mekanik bir bağlantı sağlar. Baskı profili, cam veya dolgu biriminin dıș yüzeyi kenarlarında bulunur. Birim ile arasına dıș conta yerleștirilir.
Dıș Ve İç Ek Profi Ller
Bu bileșenler Strüktürel Silikonlu (tașıyıcı macunlu) sistemlerde cam biriminin ızgaraya mekanik bağlantısını sağlar. Dıș ek profil cam birimi kenarı ile ısı kesicinin arasına yerleștirilir. İç ek profil ise ısı kesici ile ızgara arasında bulunur ve bazı çözümlerde dıș ek profil gibi cam birimi ile de Strüktürel Silikon (tașıyıcı macun) yardımıyla birleștirilebilmektedir. Isı kesiciliğin iç conta tarafından üstlenildiği durumlarda ayrı ayrı dıș ve iç profiller yerine tek bir profile yer verilmektedir. Bu profillerin mekanik olarak yerleștirildikleri durumlarda araya ısı kesici olarak bir yassı conta yerleștirilmektedir.
Strüktürel Silikon (Tașıyıcı Macun)
Strüktürel Cephe silikonu, iki komponentli, nötr bir yapıștırıcı olup cam, metal ve diğer yapı malzemelerinin konstrüktif bağlanması için özellikle dizayn edilmiștir.